درباره شرکت

شرکت ایران پیچ در سال 1363 با هدف تولید پیچهای فولادی بر اساس استاندارد دین (Din) در زمینی به مساحت 12000 متر مربع و 3500 متر مربع فضای سرپوشیده، در شهر یزد تاسیس گردید و با بکارگیری مدرنترین تجهیزات و متخصصین ایرانی، گامهای بزرگی در جهت گسترش دامنه تولیدات و ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود برداشته است.

اینک با بهره گیری از دانش روز و فنون پیشرفته تولید با روش فرم دهی سرد (Cold Forming) این شرکت به تولید زیر مجموعه ای از گستره نامحدود پیچ های فولادی در اندازه های M8 تا M36 می پردازد که به تصدیق صاحبنظران ، تولیدات این شرکت از هر نظر با مشابه کشور های صنعتی قابل رقابت می باشد.

بیشتر بدانید

اتصالات پیچ و مهره ای در پل ها و سازه های فولادی بلند مرتبه که در معرض تنش های لغزشی و برشی قرار دارند باید توسط پیچ های پر مقاومت با سر شش گوش (بزرگتر از معمول) ، ساخته شده طبق استاندارد فوق ، به یکدیگر متصل گردند. نیروی گشتاور مورد لزوم به منظور ایجاد حداقل نیروی پیش تنیدگی لازم روی پیج که از الزامات استاندارد فوق می باشد. در آزمایشگاه شرکت ایران پیچ توسط دستگاه Tension Calibrator محاسبه و بر روی گواهی نامه یا کارتن های مربوطه درج می گردد.

 

محدوده تولیدات : M12 تا M30 تا حداکثر طول 250mm

 

 

Thread d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
l Ʃ tmin and Ʃ tmax
nom. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
35 33,75 36,25 16 21                            
40 38,75 41,25 21 26 17 22                        
45 43,75 46,25 26 31 22 27 18 23                    
50 48,75 51,25 31 36 27 32 23 28 22 27                
55 53,5 56,5 36 41 32 37 28 33 27 32                
60 58,5 61,5 41 46 37 42 33 38 32 37 29 34            
65 63,5 66,5 46 51 42 47 38 43 37 42 34 39            
70 68,5 71,5 51 56 47 52 43 48 42 47 39 44 36 41        
75 73,5 76,5 56 61 52 57 48 53 47 52 44 49 41 46 39 44    
80 78,5 81,5 61 66 57 62 53 58 52 57 49 54 46 51 44 49    
85 83,25 86,75 66 71 62 67 58 63 57 62 54 59 51 56 49 54 43 48
90 88,25 91,75 71 76 67 72 63 68 62 67 59 64 56 61 54 59 48 53
95 93,25 96,75 76 81 72 77 68 73 67 72 64 69 61 66 59 64 53 58
100 98,25 101,75     77 82 73 78 72 77 69 74 66 71 64 69 58 63
105 103,25 106,75     82 87 78 83 77 82 74 79 71 76 69 74 63 68
110 108,25 111,75     87 92 83 88 82 87 79 84 76 81 74 79 68 73
115 113,25 116,75     92 97 88 93 87 92 84 89 81 86 79 84 73 78
120 118,25 121,75     97 102 93 98 92 97 89 94 86 91 84 89 78 83
125 123 127     102 107 98 103 97 102 94 99 91 96 89 94 83 88
130 128 132     107 112 103 108 102 107 99 104 96 101 94 99 88 93
135 133 137         108 113 107 112 104 109 101 106 99 104 93 98
140 138 142         113 118 112 117 109 114 106 111 104 109 98 103
145 143 147         118 123 117 122 114 119 111 116 109 114 103 108
150 148 152         123 128 122 127 119 124 116 121 114 119 108 113
155 153 159         128 133 127 132 124 129 121 126 119 124 113 118
160 158 164             132 137 129 134 126 131 124 129 118 123
165 163 169             137 142 134 139 131 136 129 134 123 128
170 168 174                 139 144 136 141 134 139 128 133
175 173 179                 144 149 141 146 139 144 133 138
180 178 184                 149 154 146 151 144 149 138 143
185 182,7 189,6                 154 159 151 156 149 154 143 148
190 187,7 194,6                 159 164 156 161 154 159 148 153
195 192,7 199,6                 164 169 161 166 159 164 153 158
200 197,7 204,6                     166 171 164 169 158 163
NOTE : The popular lengths are defined in terms of length Ʃ tmin and Ʃ tmax
a : For proper function of the preloaded bolted joint the following condition for the clamp length lt shall be fulfilled :
(lg, max + 2P) < Ʃt < (lmin - P - mmax), where P is the pitch of thread and mmax is the maximum nut height accotding to table 4.
The values of Ʃ tmin and Ʃ tmax specified in table A. 1 are within this range.
The Ʃ tmax values are specified on the condition that the minimum bolt protrusion beyond the unloaded nut face shall be 1P.

 

 

Dimension of Nuts a

Thread d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
Pd 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
da max. 13 17,3 21,6 23,7 25,9 29,1 32,4 38,9
min. 12 16 20 22 24 27 30 36
dw max. c c c c c c c c
min. 20,1 24,9 29,5 33,3 38,0 42,8 46,6 55,9
e min. 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,44
m nom = max. 10 13 16 18 20 22 24 29
min. 9,64 12,3 14,9 16,9 18,7 20,7 22,7 27,7
mw min. 7,71 9,84 11,92 13,52 14,96 16,56 18,16 22,16
s max. 22 27 32 36 41 46 50 60
min. 21,16 26,16 31 35 40 45 49 58,8

a For hot-dip galvanized nuts, the dimensions apply before galvanizing.
b P is the pitch of thead.
c dw, max. = sactual

 

 

Dimensions

Normal size
d
(nominal thread
diameter of
associated bolts)
12 (14)a 16 (18)a 20 22 24 27 30 36
d1 min. 13 15 17 19 21 23 25 28 31 37
max. 13,27 15,27 17,27 19,33 21,33 23,33 25,33 28,52 31,62 37,62
d2 min. 23,48 27,48 29,48 33,38 36,38 38,38 43,38 49 54,80 64,80
max. 24 28 30 34 37 39 44 50 56 66
h nom. 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
min. 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,4 4,4 5,4
max. 3,3 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,6 5,6 6,6
e nom. = min. 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1,25
max. 1 1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2 2 2,50
c min. 1,6 1,6 1,6 2 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
max. 1,9 1,9 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0

NOTE : For hot dip galvanized washers the above dimensions apply prior to galvanzing.
a Sizes in brackets are non-preferred sizes.