توانایی ماشین آلات ایران پیچ در تولید میله های تمام رزوه بر اساس استاندارد ASTM A193 Grade B7 موجب شده تا این شرکت به عنوان تامین کننده مجاز Stud Bolt برای شرکت های پتروشیمی ایران ، کالای نفت و شرکت ملی گاز ایران شناخته شود.

محدوده تولیدات : "1/2 تا "2 در طول های مختلف.