تولید انکر بولت از جنس A2 و A3 برای نصب ستون بر روی فوندانسیون های بتونی که بار های دینامیکی بالایی را تحمل می کنند از دیگر امکانات ایران پیچ است.