همکاری ایران پیچ با شرکت های خودروساز داخلی به واسطه تولید پیچ و قطعات خاص از قطر 10 تا 32 میلیمتر می باشد. مصرف پیچ های تولیدی این شرکت در قسمت هایی از موتور ، اکسل های جلو و عقب ، اتصال رینگ به توپی چرخ و در پوسته دیفرانسیل خودرو های کامیون ، وانت و سواری تولید داخل می باشد.

 

اخذ گرید B از شرکت های سازه گستر سایپا ، مگاموتور ، ساپکو و زیر مجموعه های وابسته به شرکت های مزبور و همچنین اخذ گواهی نامه قطعه ایمنی از شرکت ساپکو برای تولید پیچ چرخ پژو و دریافت گواهی نامه با گرید S از شرکت پژو سیتروئن فرانسه PSA در فورج سرد میل توپی پژو 405 و فورج سرد و عملیات حرارتی میل توپی 206 تاییدی است مکرر به توانمندی کیفی و کمی شرکت ایران پیچ با اولویت کیفیت ایده آل.